Общи условия

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА „Играй за Световно”

І. ОРГАНИЗАТОР

Играта „Играй за Световно” се организира от интернет медийна група „3Бей.бг” АД, с адрес: гр.София, ул. Искър 71, наричан за по-кратко Организатор. Играта се организира и провежда на територията на Република България. Информацията за правилата за участие и наградите представляват част от настоящите „Официални правила“.

ІІ. ПЕРИОД НА ИГРАТА

Играта „Играй за Световно” е разделена на два етапа.

2.1 Първят етап на играта „Въпроси за Световно“ започва на 21 май 2014 г. и продължава до края на играта 13 юли 2014 г.

2.2 Вторият етап на играта „Световни прогнози“ започва на 12 юни 2014 г. и завършва на 13 юли 2014 г.

2.3 Играта може да бъде прекъсната, спряна или удължена от Организатора по всяко време, като обяви това публично.

III.СЪЩНОСТ НА ИГРАТА „Играй за Световно“

3.1
Участниците в двата етапа на играта „Играй за световно“ събират точки, които се отразяват в генералното класиране.

3.2
Първият етап от играта представлява Куиз, който обхваща 22 теми с три въпроса всеки. Всеки ден в периода 21 май – 11 юни включително в сайта на играта ще се появява новият Куиз. Всеки Куиз щебъде на тема „История на Световните първенства по футбол и участие на българския национален отбор“. Всеки верен отговор носи по 1 точка на участниците. Максимален брой точки за деня – 3 точки. Максимален брой точки за периода на етапа – 66 точки. След завършването на Етап 1 ще се изтегли победителят в Етап 1.

3.3 Вторият етап на надпреварата „Световни прогнози“ започва от 12 юни и продължава до 13 юли включително. Той обхваща всички футболни срещи от Мондиал 2014 и има за цел да предложи атрактивна платформа за прогнозиране на футболни срещи за феновете на футбола в България. Разделението на мачовете по дни ще се води по часовете, които са в местно бразилско време.

Всеки участник трябва да даде своите прогнози за футболните срещи на деня. Всеки участник трябва да даде своите прогнози за всички мачове от деня до 30 минути преди началото на първия двубой от мачовете за деня. След края на мачовете за деня, участникът ще може да даде своята прогноза за следващите футболни срещи. Участникът не може да дава прогнози за бъдещи футболни срещи, които започват след днешния ден! 

Всеки участник, познал точният резултат от един мач, получава 10 точки. Всеки участник, познал крайният изход на мача (1;X;2), получава 5 точки. Максимален брой точки от един мач – 10 точки. 

IV. УЕБ СТРАНИЦА: mondial2014.sporta.bg

V. УЧАСТНИЦИ

5.1 В играта „Играй за Световно”могат да участват всички пълнолетни, навършили 18 години, лица с местоживеене в Република България, с изключение на служителите на „3Бей.бг“ АД.

5.2 С участието си в играта „Играй за Световно”всеки участник дава изричното си съгласие за събиране и обработка на личните му данни от Организатора за целите на играта.

VI ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

6.1 Чрез регистрирането си като участник в играта, всеки от участниците се съгласява с Официалните правила за участие и декларира, че участието му съответства на всички изисквания, посочени в Официалните правила.

6.2 С участието си в играта всеки участник дава изричното си съгласие за събиране и обработка на личните му данни от Организатора за целите на играта.

VІI. НАГРАДИ:

7.1 Участниците в играта ще се борят за множество награди.

7.2 Голямата награда на инициативата е 5 дневна почивка за двама във Ваканционен комплекс от затворен тип \\\\\\\\\\\\\\\"Сънсет Кошарица\\\\\\\\\\\\\\\" до Слънчев бряг.

7.3 Голямата наградата за Етап 1 „Въпроси за световно“ е Уикенд за двама в Луксозен бутиков СПА хотел \\\\\\\\\\\\\\\"3 планини\\\\\\\\\\\\\\\" до Разлог.

7.4  Всеки ден ще има поощрителни награди за участниците за деня. От 12 юни до 26 юли включително всеки участник давал прогнози за деня ще може да спечели билет за Sofia Rocks.

От 28 юни до 13 юли в десетте дена с футболни срещи всеки участник прогнозирал мачовете за деня ще участва за дневна награда - ваучер на стойност 30 лева за\\\\\\\"Sports Bar The Academy\\\\\\\".

7.5 Класиралите се от 3-то до 20-то място ще се борят за осем утешителни награди: 5 двойни билета за Solar Sumer Fest и 3 почивки в Каменград

7.5 Наградите не могат да бъдат преотстъпвани или да бъдат разменяни за паричната им или каквато и да е друга равностойност. Участниците нямат право да претендират за изплащането на левовата равностойност на предоставените награди.

7.6 Организаторът не отговаря:

а) За невъзможност да се предостави или ползва наградата по причина на непреодолима сила;

б) За вреди, причинени от ползването на наградата;

в) За неполучени награди поради предоставен грешен или непълен адрес или телефон за връзка.

VІІI. УЧАСТИЕ В ИГРАТА

8.1 Всеки, който желае да участва в играта „Играй за Световно”, трябва да се регистрира на страницата - http://mondial2014.sporta.bg/и да попълни следното :

а) трите имена;

б) номер на мобилен телефон за връзка;

в) актуален адрес /местоживеене – гр., общ., кв.,ул., № ,ет./

г) електронна поща за връзка;

8.2 Предоставянето на посочените в предходната алинея данни е задължително;

8.3 Горепосочените данни ще бъдат използвани от Организатора за целите на играта и в съответствие със Закона за защита на личните данни.

8.4 Всеки, желаещ да участва в играта, е необходимо да се регистрира и да следва инструкциите за участие в играта.

8.5 Един желаещ може да участва само с един профил, само по веднъж на ден в играта и да се бори за предоставените награди. Участието на един човек с два или повече профила не е позволено.

8.6 Организаторът на играта си запазва правото да не допусне до участие в играта лице, за което прецени, че не отговаря на Официалните правила на играта.

8.7 Организаторът на играта има право да изтрие акаунтите на тези потребители, които играят с няколко акаунта, както и на тези потребители, за които има доказателства, че играят некоректно и неспортменски.

IX. РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА НАГРАДИТЕ

9.1 Голямата награда на „Играй за Световно“ ще получат двама участници, събрали най-много точки в двата етапа на играта. Техните имена ще бъдат обявени на 14 юли.

9.2 Наградата за Етап 1 ще получи участик, който е участвал във всички 10 куиза. Ако има няколко участника, отговарящи на този критерий, тогава победителят ще бъде избран чрез жребий. Името на ообедителя ще стане ясно на 12 юни.

9.3Ежедневните награди, ще бъдат раздавани всеки ден на случаен принцип от всички участвали в играта за съответния ден. Общо 25 поощрителни награди ще бъдат раздадени на участниците. Те включват: 15 единични билета за Sofia Rock и 10 ваучера на стойност по 30 лева всеки за „The Academy Sports Bar\"

9.4Участниците от 3-то до 20-то място ще участват с жребий за 8 поощрителни награди: 3 награди Уикенд в Каменград и още 5 награди: Двоен билен за партитата на Solar Summer Fest

Х. НАГРАЖДАВАНЕ

10.1 Организаторът ще се свърже с победителите в срок от 1 ден след обявяването им.

10.2 Спечелил участник, който е предоставил грешен, непълен или неточен телефон, адрес и електронна поща, вследствие на което Организаторът не се е свързал с него, за да му даде наградата, има правото да се свърже с Организатора, за да потърси наградата си в срок до 1 ден, от изтегляне на печелившите и обявяването им в страницата на играта.

10.3 Ако след този срок от 1 ден след изтеглянето и обявяването на победителя, той не се свърже с организатора, то той губи правото си върху наградата.

10.4 Ако участникът не се възползва от правото си, това ще се счита за отказ на печелившия за получаване на наградата и Организатора има право да я предостави на друг участник, отговарящ на условията и избран по установения за играта начин.

10.5 Наградите, предоставяни в рамките на играта, не могат да се преотстъпват и да бъдат заменяни за паричната им равностойност.

10.6 Със съгласието си да получи наградата, Участникът се съгласява да бъде фотографиран, излъчван, показван и обявяван по всякакъв начин в публичното пространство, в електронни медии като печеливш в играта, без каквото и да било допълнително заплащане от страна на Организатора на играта.

10.7 Всеки, спечелил гореописаните награди, може да се свърже с Организатора за допълнителна информация на e-mail: igra@sporta.bg.

ХI. ЛИЧНИ ДАННИ

11.1 Организаторът декларира, че няма да предоставя събраните лични данни във връзка с играта на трети лица, освен в предвидените от закона случаи.

11.2 Организаторът информира участниците, че предоставените от тях лични данни ще бъдат записвани и използвани единствено и само във връзка с настоящата игра и в периода от 6 месеца след края й, във връзка с информирането на участниците за начало на нови промо-активности, организирани от „3Бей.БГ“ АД.

11.3 Организаторът си запазва правото да използва данните на участника с цел да се провери истинността на дадените от него данни, както и правото му на участие в играта.

11.4 Всеки участник има право по всяко време да поиска от Организатора дa заличи, коригира или блокира негови лични данни, като направи това писмено на електронната поща на Организатора:igra@sporta.bg.

11.5 Ако участник поиска данните му да бъдат заличени или блокирани по време на играта, Организаторът автоматично приема, че участието му в играта се прекратява.

11.6 Участникът има право да възрази срещу обработването на предоставените от него данни за целите на директния маркетинг и след приключване на играта. Това негово право не е ограничено във времето. Възражението участникът може да направи, като изпрати съобщение на следната електронна поща: igra@sporta.bg.

ХІI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

12.1 Участникът в играта е длъжен:

а) Да спазва правилата на играта и правилата за участие в играта, обявени на уебсайта на играта;

б) Да не предоставя свои лични данни на други участници в играта;

в) Да не използва електронна поща (e-mail) на друг участник в играта/освен след изричното му съгласие за това, изразено писмено;

г) Да спазва нормите на закона и на добрите нрави.

12.2 Организаторът определя правилата на играта едностранно и има право да ги изменя и допълва по своя преценка, когато и както намери това за необходимо.

а) Организаторът се задължава да обяви измененията и допълненията в Официалните правила за участие /Общи условия/.

б) Изменението и допълнението се обявява на интернет страницата на играта.

в) Действието на изменението има сила от момента на публикуването му на уеб страницата на играта.

12.3 Организаторът има право по всяко време по свое усмотрение едностранно да преустанови реализацията на играта, както и да прекрати временно или постоянно участие на участник в нея, ако същият не спазва установените правила. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се предоставят награди.

12.4 Участниците в играта се съгласяват да се съобразяват с решенията на представителите на Организатора.

12.5 Организаторът има право по всяко време на играта да прекрати участието на лица, които нарушават етичните норми, добрия тон, имат непристойно поведение и използват груб език.

12.6 Организаторът на играта не се задължава да води кореспонденция за непечеливши претенции или по други подобни поводи.

12.7 Организаторът не носи отговорност за предоставяне на награди, предявени извън посочените в тези правила срокове.

12.8 Организаторът не носи отговорност за неполучени награди поради предоставен грешен или непълен адрес или телефон за връзка от участника.

12.9 Организаторът не носи отговорност в случай на неуспешен опит за участие, дължащ се на забавена връзка, дефектно или неуспешно електронно предаване на данни, повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази игра и каквато и да е друга техническа неизправност.

ХІII. ПРЕКРАТЯВАНЕ

13.1 Организаторът може да прекрати настоящият конкурс, ако се появи нарушение или злоупотреба с правилата или при извънредни обстоятелства.

13.2 Организаторът не носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от участниците ползи в резултат от такова прекратяване;

13.3 Организаторът ще уведоми участниците в играта за прекратяването на кампанията, както и за причините за това прекратяване на интернет сайта на играта.

ХІV. СПОРОВЕ

14.1 Всеки потенциален спор между Организатора на играта и участниците в същата се решава по взаимно съгласие, а при невъзможност за постигане на такова, спорът се решава от компетентния съд съобразно българското действащо законодателство.

14.2 За неуредените в настоящите Официални правила за участие /Общи правила/ на играта случаи, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство но Република България.

Класиране
Топ 10
1 Лиляна 291
2 Николай 281
3 Александър 276
4 Полина Асенова-Любенова 270
5 denkata21 269
6 Димитър Димитров 269
7 Милен 269
8 Мария Поповa 266
9 Иво 260
10 Марян 260
Пълно класиране

награди

Статистика